Med hjerte for vitenskapen


Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi

Gimle Gård, Kristiansand, 27. april 2017 kl. 18

Åpen del, foredrag:

o Minneord om Hans Olav Beisland ved Gudmund Waaler

o Maleriforedrag ved Frida Forsgren

o Hovedforedrag ved Steinar Kjosavik:

Muntre og alvorlige glimt fra en faghistorie. Utviklingen av de praktiske fagene i den obligatoriske skolen.

Lukket del, årsmøtesaker:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Referat fra medlemsmøte 2. februar 2017.

3. Opptak av nye medlemmer i 2017.

4. Revidert regnskap for 2016.

5. Styrets årsmelding for 2016.

6. Valg.
-----------------------------------------------------------------------------------


Akademimedlem professor John T. Conway holdt foredrag på vintermøtet 2. februar, om sin nye metode for å utlede integraler av "spesielle funksjoner", det vil si ikke-elementære funksjoner av spesiell interesse i ren og anvendt matematikk. Conway har bevist et nøkkelteorem som utløser en rekke ulike integraler av spesielle funksjoner. Metoden kan brukes på enhver funksjon som tilfredsstiller en lineær andre ordens differensiallikning. På denne måten har han påvist en mengde hittil ukjente integraler, blant annet av Bessel-funksjoner, Airy-funksjoner, Lommel-funksjoner, elliptiske funksjoner og hypergeometriske funksjoner.


Foto: Olav Breen


Akademiets medlem professor Paul Leer-Salvesen har vunnet førstepris i Forskerforbundets Hjernekraft-kampanje. Vi gratulerer! Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk», og skal vise fram det viktige forsknings- og utviklingsarbeidet medlemmene av Forskerforbundet gjør. Leer-Salvesen får prisen for sin avhandling «Sorg og håp», som handler om hans forskning på drapsdømte menn i fengsel. Utdrag av juryens begrunnelse:

Leer-Salvesen evner å formidle et alvorlig tema og hvordan erfaringene er relevante i ulike tider og kontekster. Bidraget går inn i debatten om humanitære verdier.

Prisen deles i år ut for fjerde gang. Den offisielle prisutdelingen finner sted i Forskerforbundets lokaler i Tullinsgt 2, den 25. januar 2017 kl. 17.00.

Møtedatoer i 2017

Vintermøte torsdag 2. februar 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Årsmøte torsdag 27. april 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Sommermøte torsdag 31. august 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Høytidsdag fredag 27. oktober 2017 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Nobelprismøte torsdag 30. november 2017 kl 18, Byhallen, Kristiansand

Audiens på Slottet

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, som er Agder Vitenskapsakademis beskytter, tok imot representanter for akademiet til audiens 15. desember 2016. Kronprinsessen uttrykte spesiell interesse for fri tilgang til forskningsresultater gjennom åpne kanaler, og for økt kvinnelig deltakelse i vitenskapen.


På audiens hos Kronprinsessen: akademisekretær Rolf Nossum, preses Ernst Håkon Jahr og visepreses Inger Johanne Håland Knutson. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Nobelmøte, tirsdag 29. november 2016 i Byhallen, Kristiansand.

Årets Nobelpriser, samt Abelprisen og Holbergprisen, ble presentert med populærvitenskapelige foredrag
i Byhallen, Rådhuskvartalet i Kristiansand. Arrangementet var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé.


Førsteamanuensis Margrethe Wold, UiA, presenterer årets Nobelpris i fysikk, om topologiske faseoverganger.

Professor Hans Herlof Grelland, UiA, presenterer årets Nobelpris i kjemi, om molekylære maskiner.


Professor Arne Olav Øyhus, UiA, presenterer Nobels fredspris for 2016, til president Santos i Colombia.Kronprinsessen blir beskytter for Agder Vitenskapsakademi.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til å være beskytter for Agder Vitenskapsakademi.
- Det er en stor og viktig begivenhet i Akademiets utvikling og historie at det nå har fått kongelig beskytterskap. Med Kronprinsessens nære forhold til Sørlandet og Agder er vi spesielt glade for at det er hun som er Akademiets kongelige beskytter. Vi gleder oss til et nært samarbeid til vitenskapens beste på Agder, sier preses Ernst Håkon Jahr.

Akademiets årbok for 2015 er sendt alle medlemmer,og kan også leses her.

Prisvinnere 2016
Styret i Agder Vitenskapsakademi har besluttet:

1. Sørlandets kompetansefonds forskningspris for 2016 tildeles Yuriy Rogovchenko.
2. Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris for 2016 tildeles Jarle Jortveit.
3. Agder Vitenskapsakademis pris til yngre forskere for 2016 tildeles Robin Rolfhamre.

Prisene ble delt ut av akadmiets preses, Ernst Håkon Jahr, på høytidsdagen 28. oktober. Vi gratulerer!
Fra venstre: Jarle Jortveit, Yuriy Rogovchenko, Ernst Håkon Jahr, og Robin Rolfhamre.

Agder Vitenskapsakademi har fått nye statutter.
Akademiets nye statutter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. februar 2016.

Styret i Agder Vitenskapsakademi
Agder Vitenskapsakademi har fra 1. januar 2016 følgende styremedlemmer:
Ernst Håkon Jahr, preses
Inger Johanne Håland Knutson, visepreses
Per Kjetil Farstad, styremedlem
Gunvor Lande, styremedlem
Marit Aamodt Nielsen, styremedlem
Hallvard Hagelia, 1. varamedlem
May-Brith Ohman Nielsen, 2. varamedlem
Gudlaug Nedrelid, 3. varamedlem

Rolf Nossum er akademisekretær.

Prisvinnere hedret under Akademiets årsfest 30. oktober 2015.

Agder Vitenskapsakademi delte ut tre priser under årsfesten 30.oktober:

Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris ble overrakt FRANK Y. LI, professor ved Fakultet for teknologi, UiA
Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige pris ble tildelt OLAV SKJEVESLAND, biskop emeritus, Agder og Telemark bispedømme.
Fysiografens pris til yngre forskere gikk til ekteparet HANNE og TOR STENSOLA, forskere ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap, NTNU.

Michael Schulte utnevnt til visepresident i ISDG.

Professor og akademimedlem Michael Schulte ble i september 2015 utnevnt til visepresident i International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG).
Schulte ble i oktober dessuten utnevnt til professor II ved Islands Universitet i Reykjavik. Michael Schulte er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Agder Vitenskapsakademi gratulerer!


Fellesmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

For første gang ble det 24. september arrangert et felles medlemsmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Møtet ble holdt på Gimle Gård i Kristiansand fra kl. 18.00 til 20.30.
Les referat.

Datoer for årets møter i Agder Vitenskapsakademi finner du her.

Oversikt over medlemmer i Agder Vitenskapsakademi finner du i vår matrikkel.
Agder Vitenskapsakademis Jubileumsfeiring i Kristiansand .
26.-27. oktober 2012 feiret vi 50 år som akademi (1962-2012) og 10 år som vitenskapsakademi (2002-2012).
Her kan du se programmet for jubileumsfeiringen.


Her får Ernst Håkon Jahr blomster av Svenska Akademiens direktør, Stol nr 18, forfatteren Katarina Frostenson. Foto: Helena Paulin-Strömberg/Svenska Akademien.


Arrangementer og begivenheter

Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand