Med hjerte for vitenskapen


Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi
Agder Vitenskapsakademi samarbeider med seks universiteter i Polen og Tsjekkia. Vi har egen nettside for søkere til medisinske studier og psykologi i disse landene. Nordisk inntakskontor tilbyr kostnadsfri studieinformasjon og veiledning for søkere alle hverdager mellom 9.00 og 15.00, tlf. (+47) 38141957 / 39141105 / 38141475. E-post: medicalstudies@uia.no eller chat med oss på www.medicalstudies.no


Frode Gallefoss fikk KOLS-prisen
Akademimedlem professor Frode Gallefoss, forskningssjef ved Sørlandet Sykehus, ble 15. november 2017 tildelt KOLS-prisen av LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke). Prisen er på 50000 kroner.
Agder Vitenskapsakademi gratulerer!
Juryen skriver bl.a.: "Frode Gallefoss er en internasjonal forsker som har skapt bedre forebygging, pasientopplæring og behandling av personer med KOLS. Epokegjørende var hans innovative nytte-kostnadsstudier av pasientopplæringsprogrammer."
På bildet er Gallefoss flankert av Frode Jahren (gen.sekr. i LHL) og John Melheim (styreleder i LHL.) Foto: Mari Larsen.

Viktige datoer i 2018

Vintermøte: torsdag 1. februar 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Vårmøte/Årsmøte: torsdag 26. april 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Andreas Martinus Feragen-jubileet: 21.-22. juli 2018, Tvedestrand og Holt.

Sommermøte: torsdag 30. august 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Høytidsmøte og årsfest: fredag 26. oktober 2018 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand.

Nobelprismøte: torsdag 29. november 2018 kl 18, Byhallen, Kristiansand.


Tre Akademimedlemmer gir ut bok om målstyring og beslutningsprosesser.

Boken "Zielverführung" kom ut på Altan forlag i høst. Flere detaljer her.

AVA-medlem professor Jose Julio Gonzalez ved Universitetet i Agder flankert av sine medforfattere, de nyvalgte AVA-medlemmene Ines Heindl og Hartwig Eckert fra Universitetet i Flensburg.
Foto: Atle Christiansen

Nyvalgte Akademimedlemmer mottok sine diplomer på Akademiets høytidsdag 27. oktober 2017

De nye medlemmene er, fra venstre: Nina Cecilie Øverby, Henrik Williams, Åshild Slettebø, Esben Esther Pirelli Benestad, Elke Ronneberger-Sibold, Ellen Katrine Nyhus, Allison Louise Wetterlin, Jan Kløvstad, Solveig Botnen Eide, Ines Heindl, Elsa Mari Almås, Ilan Alon, Anne Ryen, Hartwig Eckert, Astrid Birgitte Eggen. Elling Tufte Bere og Arne Isaksen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Olav Breen

Møtedatoer høsten 2017, inkl. to fellesmøter mellom AVA og NTVA

Sommermøte: torsdag 31. august 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Fellesmøte 1 AVA + NTVA: torsdag 12. oktober 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Høytidsdag: fredag 27. oktober 2017 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Fellesmøte 2 AVA + NTVA: torsdag 23. november 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Nobelprismøte: torsdag 30. november 2017 kl 18, Byhallen, Kristiansand


Akademimedlem professor Pål Repstad er tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 30000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017.

(foto: UiA)


Akademimedlem professor Hans Herlof Grelland er tildelt Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 20000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017.

(foto: UiA)
Akademimedlem professor Martina Comes ved Universitetet i Agder er tildelt Fysiografens pris til yngre forskere for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 10000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017. Den er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungl. Fysiografiska Sällskapet til AVA, og deles ut annet hvert år.

(foto: UiA)

Professor Carl Folke ved Stockholm Resilience Centre er tildelt Gunnerusprisen for bærekraft 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober. (foto: M. Axelsson / Azote)

Akademimedlem professor Bernt Øksendal er utnemnd til æresdoktor ved Norges Handelshøyskole. Han er utnemnd saman med fleire gjeve utlendingar, m.a. nobelprisvinnaren Bengt Holmstrøm.

Bernt Øksendals forskingsfelt er stokastisk analyse. Boka Stochastic differential equations, som kom på Springer Verlag i 2003, gjorde han verdskjend.

Agder Vitenskapsakademi ønskjer hjarteleg til lukke!
Akademimedlem Steinar Kjosavik foredro på vårmøtet 27. april 2017 om læreplaner for formingsfagene i skolen, under tittelen "Muntre og alvorlige glimt fra en faghistorie".

Akademiets medlem professor Paul Leer-Salvesen har vunnet førstepris i Forskerforbundets Hjernekraft-kampanje. Vi gratulerer! Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk», og skal vise fram det viktige forsknings- og utviklingsarbeidet medlemmene av Forskerforbundet gjør. Leer-Salvesen får prisen for sin avhandling «Sorg og håp», som handler om hans forskning på drapsdømte menn i fengsel. Utdrag av juryens begrunnelse:

Leer-Salvesen evner å formidle et alvorlig tema og hvordan erfaringene er relevante i ulike tider og kontekster. Bidraget går inn i debatten om humanitære verdier.

Det er fjerde gang Forskerforbundets Hjernekraftpris deles ut.


Akademimedlem John T. Conway foredro på vintermøtet 2. februar 2017 om en ny metode for å utlede matematiske integraler, under tittelen "A Lagrangian Method for Deriving New Indefinite Integrals of Special Functions".


Møtedatoer i 2017

Vintermøte: torsdag 2. februar 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Vårmøte/Årsmøte: torsdag 27. april 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Sommermøte: torsdag 31. august 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Høytidsdag: fredag 27. oktober 2017 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Nobelprismøte: torsdag 30. november 2017 kl 18, Byhallen, Kristiansand


Audiens på Slottet

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, som er Agder Vitenskapsakademis beskytter, tok imot representanter for akademiet til audiens 15. desember 2016. Kronprinsessen uttrykte spesiell interesse for fri tilgang til forskningsresultater gjennom åpne kanaler, og for økt kvinnelig deltakelse i vitenskapen.


I audiens hos Kronprinsessen: akademisekretær Rolf Nossum, preses Ernst Håkon Jahr og visepreses Inger Johanne Håland Knutson. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Nobelmøte, tirsdag 29. november 2016 i Byhallen, Kristiansand.

Årets Nobelpriser, samt Abelprisen og Holbergprisen, ble presentert med populærvitenskapelige foredrag
i Byhallen, Rådhuskvartalet i Kristiansand. Arrangementet var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé.


Førsteamanuensis Margrethe Wold, UiA, presenterer årets Nobelpris i fysikk, om topologiske faseoverganger.

Professor Hans Herlof Grelland, UiA, presenterer årets Nobelpris i kjemi, om molekylære maskiner.


Professor Arne Olav Øyhus, UiA, presenterer Nobels fredspris for 2016, til president Santos i Colombia.Kronprinsessen blir beskytter for Agder Vitenskapsakademi.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til å være beskytter for Agder Vitenskapsakademi.
- Det er en stor og viktig begivenhet i Akademiets utvikling og historie at det nå har fått kongelig beskytterskap. Med Kronprinsessens nære forhold til Sørlandet og Agder er vi spesielt glade for at det er hun som er Akademiets kongelige beskytter. Vi gleder oss til et nært samarbeid til vitenskapens beste på Agder, sier preses Ernst Håkon Jahr.

Akademiets årbok for 2015 er sendt alle medlemmer,og kan også leses her.

Prisvinnere 2016
Styret i Agder Vitenskapsakademi har besluttet:

1. Sørlandets kompetansefonds forskningspris for 2016 tildeles Yuriy Rogovchenko.
2. Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris for 2016 tildeles Jarle Jortveit.
3. Agder Vitenskapsakademis pris til yngre forskere for 2016 tildeles Robin Rolfhamre.

Prisene ble delt ut av akadmiets preses, Ernst Håkon Jahr, på høytidsdagen 28. oktober. Vi gratulerer!
Fra venstre: Jarle Jortveit, Yuriy Rogovchenko, Ernst Håkon Jahr, og Robin Rolfhamre.

Agder Vitenskapsakademi har fått nye statutter.
Akademiets nye statutter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. februar 2016.

Styret i Agder Vitenskapsakademi
Agder Vitenskapsakademi har fra 1. januar 2016 følgende styremedlemmer:
Ernst Håkon Jahr, preses
Inger Johanne Håland Knutson, visepreses
Per Kjetil Farstad, styremedlem
Gunvor Lande, styremedlem
Marit Aamodt Nielsen, styremedlem
Hallvard Hagelia, 1. varamedlem
May-Brith Ohman Nielsen, 2. varamedlem
Gudlaug Nedrelid, 3. varamedlem

Rolf Nossum er akademisekretær.

Prisvinnere hedret under Akademiets årsfest 30. oktober 2015.

Agder Vitenskapsakademi delte ut tre priser under årsfesten 30.oktober:

Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris ble overrakt FRANK Y. LI, professor ved Fakultet for teknologi, UiA
Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige pris ble tildelt OLAV SKJEVESLAND, biskop emeritus, Agder og Telemark bispedømme.
Fysiografens pris til yngre forskere gikk til ekteparet HANNE og TOR STENSOLA, forskere ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap, NTNU.

Michael Schulte utnevnt til visepresident i ISDG.

Professor og akademimedlem Michael Schulte ble i september 2015 utnevnt til visepresident i International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG).
Schulte ble i oktober dessuten utnevnt til professor II ved Islands Universitet i Reykjavik. Michael Schulte er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Agder Vitenskapsakademi gratulerer!


Fellesmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

For første gang ble det 24. september arrangert et felles medlemsmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Møtet ble holdt på Gimle Gård i Kristiansand fra kl. 18.00 til 20.30.
Les referat.

Datoer for årets møter i Agder Vitenskapsakademi finner du her.

Oversikt over medlemmer i Agder Vitenskapsakademi finner du i vår matrikkel.
Agder Vitenskapsakademis Jubileumsfeiring i Kristiansand .
26.-27. oktober 2012 feiret vi 50 år som akademi (1962-2012) og 10 år som vitenskapsakademi (2002-2012).
Her kan du se programmet for jubileumsfeiringen.


Her får Ernst Håkon Jahr blomster av Svenska Akademiens direktør, Stol nr 18, forfatteren Katarina Frostenson. Foto: Helena Paulin-Strömberg/Svenska Akademien.


Arrangementer og begivenheter

Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær Prof. Ragnar Thygesen

Tlf.: (+47) 970 38 571

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:

Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105

se: www.medicalstudies.no

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand