Med hjerte for vitenskapen

Fra tradisjon til innovasjon:

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Agder Vitenskapsakademi arrangerer:
Fellesmøte torsdag 29. september 2016 kl 1800 på Gimle gård, Gimleveien 23, Kristiansand

Program:
Jacob Aall og biblioteket hans
v/ Ernst Håkon Jahr, preses Agder Vitenskapsakademi

Fra tradisjon til innovasjon - Hvordan gründerselskapet Otechos arbeider
Ny maskinteknologi samt nye pakningsløsninger for rørflenser.
v/ Tor Arne Hauge, Otechos AS

Møtet er åpent for alle interesserte.

Etter møtet blir det servert aftensbuffet i Lilletunstova på UiA. Av hensyn til planleggingen av buffeten ber vi om påmelding til buffeten med epost til post@ntva.no senest tirsdag 27.9. Et bidrag på kr 200 betales på stedet.

Ytterligere informasjon om arrangementet ved henvendelse til NTVA:
E-post: post@ntva.no eller telefon 73 59 54 63

Prisvinnere 2016
Styret i Agder Vitenskapsakademi har 9. juni 2016 besluttet:

1. Sørlandets kompetansefonds forskningspris for 2016 tildeles Yuriy Rogovchenko.
2. Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris for 2016 tildeles Jarle Jortveit.
3. Agder Vitenskapsakademis pris til yngre forskere for 2016 tildeles Robin Rolfhamre.

Prisene deles ut under akademiets årsfest i oktober. Vi gratulerer!


Agder Vitenskapsakademi har fått nye statutter.
Akademiets nye statutter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. februar 2016.

Styret i Agder Vitenskapsakademi
Agder Vitenskapsakademi har fra 1. januar 2016 følgende styremedlemmer:
Ernst Håkon Jahr, preses
Inger Johanne Håland Knutson, visepreses
Per Kjetil Farstad, styremedlem
Gunvor Lande, styremedlem
Marit Aamodt Nielsen, styremedlem
Hallvard Hagelia, 1. varamedlem
May-Brith Ohman Nielsen, 2. varamedlem
Gudlaug Nedrelid, 3. varamedlem

Rolf Nossum er akademisekretær.
Prisvinnere hedret under Akademiets årsfest 30. oktober 2015.

Agder Vitenskapsakademi delte ut tre priser under årsfesten 30.oktober:

Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris ble overrakt FRANK Y. LI, professor ved Fakultet for teknologi, UiA
Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige pris ble tildelt OLAV SKJEVESLAND biskop emeritus, Agder og Telemark bispedømme.
Fysiografens pris til yngre forskere gikk til ekteparet HANNE og TOR STENSOLA, forskere ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap, NTNU.

Michael Schulte utnevnt til visepresident i ISDG.

Professor og akademimedlem Michael Schulte ble i september 2015 utnevnt til visepresident i International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG).
Schulte ble i oktober dessuten utnevnt til professor II ved Islands Universitet i Reykjavik. Michael Schulte er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Agder Vitenskapsakademi gratulerer!


Fellesmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

For første gang ble det 24. september arrangert et felles medlemsmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Møtet ble holdt på Gimle Gård i Kristiansand fra kl. 18.00 til 20.30.
Les referat.

Datoer for årets møter i Agder Vitenskapsakademi finner du her.

Oversikt over medlemmer i Agder Vitenskapsakademi finner du i vår matrikkel.
Agder Vitenskapsakademis Jubileumsfeiring i Kristiansand .
26.-27. oktober 2012 feiret vi 50 år som akademi (1962-2012) og 10 år som vitenskapsakademi (2002-2012).
Her kan du se programmet for jubileumsfeiringen.


Her får Ernst Håkon Jahr blomster av Svenska Akademiens direktør, Stol nr 18, forfatteren Katarina Frostenson. Foto: Helena Paulin-Strömberg/Svenska Akademien.


Arrangementer og begivenheter

Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

agder.vitenskapsakademi@uia.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand