Årbøker

Agder Vitenskapsakademi har utgitt årbøker hvert år siden 2002. Her finner du dem i pdf-format:
For oversikt over innholdet i årbøkene kan du se innholdsfortegnelsene her:Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand