Årbøker

Agder Vitenskapsakademi har utgitt årbøker hvert år siden 2002. Her finner du dem i pdf-format:
For oversikt over innholdet i årbøkene kan du se innholdsfortegnelsene her:Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær Prof. Ragnar Thygesen

Tlf.: (+47) 970 38 571

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:

Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105

se: www.medicalstudies.no

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand