Arrangementer i 2016


Ekstraordinært årsmøte torsdag 4. februar 2016
Maleriforedrag v/ Frida Forsgren: Peter fra Amiens av A. Pieters
Agderforskere før UiA v/ Pål Repstad: Gabriel Øydne (1918-91)
Hovedforedrag v/ Tore Midtvedt: Tarmfloraens fysiologiske betydning

Årsmøte torsdag 28. april 2016
Agderforskere før UiA v/ Aasulv Lande: Torleif Homme (1852-1936)
Hovedforedrag v/ Sven Åke Selander: Britt G. Hallqvist, känd svensk psalmförfattare som också er välbekant i Norge

Medlemsmøte torsdag 25. august 2016

Høytidsdag fredag 28. oktober 2016 kl. 17.00
Foredrag ved Michael Schulte: Tefldo í túni

Nobelprismøte tirsdag 29. november 2016 kl. 18.00 i Byhallen, KristiansandAgder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand