Forskningspriser


Agder Vitenskapsakademi deler hvert år ut to priser på vegne av Sørlandets kompetansefond: Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris og Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige Pris.

Videre deler Akademiet ut Fysiografens Forskningspris til yngre forskere. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund til Agder Vitenskapsakademi ved jubileet i 2012. Denne prisen lyses ut i oddetalls år.

Akademiet deler også ut Agder Vitenskapsakademis Forskningspris til yngre forskere, opprettet på grunnlag av en gave fra akademimedlem professor Michael Schulte i 2014. Denne prisen lyses ut i partalls år.

Se listen over prisvinnere og årbøkene for omtale av de enkelte prisutdelingene.

Statutter for priser


Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris
1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere vitenskapelige arbeider.
2. Prisen deles ut hvert år.
3. Prisen er på NOK 30.000 og et diplom eller bilde.
4. Prisen tildeles en forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere forskere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på fem medlemmer.
6. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
7. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-3 sider og en liste over publiserte forskningsarbeider.
8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte.
9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet 2004, for et arbeid publisert i 2002 eller 2003.

Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige Pris
1. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere populærvitenskapelige bidrag.
2. Prisen deles ut hvert år.
3. Prisen er på NOK 20.000 og et diplom eller bilde.
4. Prisen tildeles en bidragsyter tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
5. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer.
6. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
7. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-3 sider.
8. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte.
9. Prisen deltes første gang ut på årsmøtet i 2004, for et bidrag i 2002 eller 2003.

Fysiografens Forskningspris til yngre forskere
1. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund til Agder Vitenskapsakademi ved jubileet i 2012.
2. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen matematisk-naturvitenskapelige fag, medisin, og teknologiske fag.
3. Prisen tildeles en yngre forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
4. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer.
5. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
6. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Kun personer yngre enn 35 år kan nomineres. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-2 sider.
7. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte.
8. Prisen er på NOK 10.000 og et diplom eller bilde.
9. Prisen kan lyses ut hvert annet år, og ble med disse statuttene første gang utlyst i 2015.

Agder Vitenskapsakademis Forskningspris til yngre forskere
1. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra akademimedlem professor Michael Schulte til Agder Vitenskapsakademi i 2014.
2. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen humanistiske fag eller samfunnsfag.
3. Prisen tildeles en yngre forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
4. Styret i Agder Vitenskapsakademi oppnevner en jury på tre medlemmer.
5. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
6. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Kun personer yngre enn 35 år kan nomineres. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-2 sider.
7. Prisen deles ut av Preses på akademiets årsmøte.
8. Prisen er på NOK 10.000 og et diplom eller bilde.
9. Prisen kan lyses ut hvert annet år, første gang i 2016.Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand