Aktuelle lenker


Agderkultur er et digitalt samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agders seniorsentre og Agder Vitenskapsakademi.

Xristos Research Centre på Lesbos. Akademiet disponerer 12 andeler i Xristos Research Centre på Lesbos. Det vil si at en leilighet står gratis til akademiets og medlemmenes disposisjon gjennom hele sesongen mai til oktober. I den utstrekning det er ledig kapasitet får medlemmene av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim tilbud om å bruke rom og kontor hos oss.

Norske vitenskapsakademier:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Det Norske Videnskaps-Akademi

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Utenlandske akademier:

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Academia EuropaeaAgder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand