Professor Per Kjetil Farstad utnevnt til æresdoktor ved Westfälische Wilhelms-Universität i Münster.

Styremedlem i Agder Vitenskapsakademi, musikkprofessor Fil. dr. Per Kjetil Farstad ved UiA ble 25. november 2014 utnevnt til æresdoktor ved det anerkjente Westfälische Wilhelms-Universität i Münster. Han ble tildelt ærestittelen for sin pedagogiske, vitenskapelige og kunstneriske kompetanse i gitarspill. Vi gratulerer Per Kjetil Farstad med denne flotte anerkjennelsen! Les også UiA's omtale i forkant av begivenheten.
Bildet: Per Kjetil Farstad omkranset av professor dr. Joachim Dorfmüller (til venstre) og dekan professor dr. Jürgen Heidrich

Formidlings- og forskningsprisene 2014

Sylfest Lomheim, Helle Ingeborg Mellingen og Oddvar Holmesland ble på Akademiets årsfest tildelt formidlings- og forskningsprisene for 2014. Les mer her.

Pressemelding: Agder Vitenskapsakademi er mot fusjon mellom HiT og UiA

Akademiets høringsuttalelse om sluttrapporten til Fellesprosjektet HIT/UiA.
Hovedpunkter:
• Forskning har ikke fått tilstrekkelig vurdering og plass i rapporten.
• Vitenskapelig ansatte ved UiA bør få like mye tid og ressurser til forskning som ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Fusjon med HiT er neppe et tjenlig virkemiddel i så måte.
• Det er en feilslutning å tro at større fagmiljøer er nødvendig for å kunne utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Samarbeid med kolleger ved utenlandske universiteter er normalen både i store og små fagmiljøer. En eventuell fusjon mellom HiT og UiA vil ikke endre på dette.
• Administrasjonskostnadene vil trolig vokse etter en fusjon, i alle fall den første tiden. Dette vil gå ut over bl.a. forskningen.
• En fusjon vil være konfliktskapende, da virksomheten må omorganiseres og omgrupperes innen den fusjonerte institusjonen.
• UiA bør prioritere sin rolle som samarbeidspartner for industrien på Sørlandet, der Vest-Agder i mange år har vært landsledende på eksport av industriprodukter.
• Agder Vitenskapsakademi kan ikke se at et utvidet samarbeid, enn si fusjon, mellom HiT og UiA vil bidra positivt til målsetningene om å rekruttere de beste fagkrefter til undervisning og forskning, og bedre nå fram i konkurransen om eksterne finansmidler nasjonalt og internasjonalt. I så henseende er det mer formålstjenlig at UiA fortsetter som egen institusjon.

Prisvinnere 2013

Akademiet arrangerte årsmøte og årsfest fredag 25. oktober, som vanlig i Klubben selskapslokaler. En fast programpost på årsmøtet for Agder Vitenskapsakademi er utdeling av to priser på vegne av Sørlandets kompetansefond. I år gikk såvel forskerprisen som den populærvitenskapelige prisen til forskere ved UiA.

Sørlandets Kompetansefonds forskningspris ble tildelt professor dr. Matthias Uwe Pätzold,
Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for teknologi og realfag, UiA

Sørlandets Kompetansefonds populærvitenskapelige pris ble tildelt førsteamanuensis dr. Martin Carlsen,
førsteamanuensis dr. Ingvald Erfjord og førsteamanuensis dr. Per Sigurd Hundeland, alle ved Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag, UiA.

Les hva UiA Aktuelt skrev om prisvinnerne 2013,

Professor Rolf Nossum ved UiA er vår nye akademisekretær.

Rolf Nossum er Dr. Scient. fra Universitetet i Oslo, og arbeider som professor ved Universitetet i Agder. Nossum underviser i informatikk, matematikk, matematikk-historie og vitenskapsteori, og hans forskningstemaer er anvendt matematisk logikk og matematikk-historie.
Han overtok fra januar 2013 vervet som akademisekretær i Agder Vitenskapsakademi, etter Thor Einar Hanisch som har hatt dette vervet siden 2002. Agder Vitenskapsakademi takker Thor Einar Hanisch for hans store innsats og engasjement, og ønsker Rolf Nossum lykke til som ny akademisekretær!
Polsk fortjenstmedalje til akademisekretær Thor Einar Hanisch
Akademisekretær Thor Einar Hanisch ble nylig hedret av Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Polen.
Les mer her.

2011

Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte...

Jacob Aall-prosjektet, Næs jernverksmuseum og Agder Vitenskapsakademi arrangerte 9. - 10. desember 2011 Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte... - et seminar i tre deler med utgangspunkt i Jacob Aalls opplysningsvirksomhet og hans engasjement for universitetssaken 1809-11. Seminaret fant sted på Nes Verk i Tvedestrand og på Arendal bibliotek. Les mer om programmet for seminaret her. Søndag 11. desember ble universitetsjubileet så markert med festmøte i Arendal gamle rådhus og festmiddag på Clarion Hotell Tyholmen. Statsråd Tora Aasland og fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal var blant de feststemte talerne. Et annet høydepunkt var fremføringen av Kantate til universitetsfesten i Arendal 11.12.1811 av Nicolai H. Jæger og Johan P. Schultz. Kantaten var nyarrangert av professor Konrad Øhrn, UiA og ble fremført av Søm Vokalensemble og Det norske fløyteensemble. Nedenfor ser du noen bilder fra opplysningsseminaret og jubileumsfesten.

Årsmøte og årsfest i Akademiet 28.10.11

Akademiets årsmøte og årsfest ble avholdt 28. oktober, og i sin velkomsttale ga Ernst Håkon Jahr de tilstedeværende en oversikt over akademiets virksomhet siden revitaliseringa av akademiet i 2002. Fem nye medlemmer ble i år ønsket velkommen, noe som bringer akademiets samlede medlemstall opp i hele 219. Årboka for 2010 ble presentert, en fyldig utgave som blant annet inneholder alle foredragene fra akademiets møter gjennom året. Årsmøtet bød denne gang på to foredrag: Ernst Håkon Jahr foredro om "Forslaget fra biskop Gunnerus i 1771 om et norsk universitet i Kristiansand", og professor Jahn Holljen Thon talte over temaet "Nicolai Wergelands Mnemosyne". Les mer om årsmøtet og årboka her.

Prisutdeling på akademiets årsfest

May-Brith Ohman Nielsen fikk årets populærvitenskapelige pris, mens John T. Conway fikk forskningsprisen da Akademiet arrangerte årsfest 28. oktober. Begge prisvinnerne er professorer ved Universitetet i Agder. Les mer om prisvinnerne og begrunnelsene for prisutdelingene her. Begge prisene er finansierte av Sørlandets kompetansefond.

Akademiet har flyttet til Gimlemoen 10

Agder Vitenskapsakademi flyttet inn i nye lokaler mandag 30. mai. Vi holder fremdeles til på universitetsområdet på Gimlemoen, men vår adresse er nå Gimlemoen 10. Dette hvite huset er det eldste på campusen, og er også kjent som Kommandantkontoret, fra tiden da dette var militært område. Dette er den første bygningen man kommer til etter rundkjøringen/Spicheren, og ligger fint til på det store grøntområdet før parkeringsplassen. Universitetes seniorsenter er nå også lokalisert i samme hus. Velkommen innom!

Gimlemoen 10 er blitt General Oscar Wergelands Hus!
General Oscar Wergelands Hus, hvor Agder Vitenskapsakademi holder hus sammen med UiA's seniorsenter, er det nye navnet på Gimlemoen 10, populært kalt "Huset på prærien". Se bilder og les om den høytidelige navneseremonien som fant sted mandag 25. juni, og som blant mye annet annet bød på salutt i regi av Christianssands Artillerie Compagnie.

Svenska Akademiens nordiska pris tildeles preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr.
Svenska Akademien tildeler professor Ernst Håkon Jahr sin store nordiske pris for 2011. Det er andre gang en norsk vitenskapsmann får prisen, den første var Arne Næss i 1996. Prisen, som i tillegg til den store æren er på 350.000 svenske kroner, blir overrakt ved en høytidelighet i Stockholm 5. april. Mer om tildelingen her. Svenska Akademiens pressemelding finnes her.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch fikk Kongens fortjenstmedalje.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen overrakte Kongens fortjenstmedalje til akademisekratær Thor Einar Hanisch på akademiets vintermøte på Gimle Gård 3. februar. Mer om tildelingen her og på Fylkesmannen i Vest-Agders nettsted.


Ernst Håkon Jahr mottok Svenska Akademiens Nordiska pris 5. april

Preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr, mottok Svenska Akademiens Nordiska pris i Stockholm 5. april, og holdt ved denne anledning dette prisvinnerforedraget. Les mer om den høytidelige begivenheten her.

Første styremøte for nytt akademistyre

Her kan du lese om årets første styremøte i Akademiet 13. januar 2011. Styret har fått tre nye faste medlemmer etter at Tore Austad, Svein Gunnar Gundersen og Olav Skjevesland har takket for seg som styremedlemmer. Nye styremedlemmer er Per Kjetil Farstad, Marit Aamodt Nielsen og Ove Aanensen.

2010

Årsmøte 2010

Her kan du lese om årsmøtet som ble avholdt 29. oktober 2010.

Ernst Håkon Jahr medlem av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

Preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr er innvotert som utenlandsk medlem av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Jahr er en av bare 40 utenlandske medlemmer i selskapet, som er ett av de eldste vitenskapsakademiene i Sverige. Mer om dette her i UiA's Aktuelt-spalte.

Ernst Håkon Jahr er fra før æresdoktor ved Uppsala universitet i Sverige, og har også æresdoktorat i Poznan i Polen, i tillegg til at han er medlem av tre norske og et svensk akademi, samt av Academia Europaea. Mer om dette her.

2009:
Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi

Agder Vitenskapsakademi's årsmøte fant sted 30. oktober 2009 i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand. 60 akademimedlemmer og gjester fra inn- og utland deltok på møtet og på årsfesten etterpå. Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr presenterte akademiets årsmelding for 2008, og rapporterte fra aktiviteten hittil i 2009. Virksomheten er utvidet også i 2008 og 2009. Blant annet ble en egen avdeling av akademiet formelt etablert i Poznan, Polen, i februar 2009. Dette Poznan Chapter av Agder Vitenskapsakademi har som viktigste oppgave å utvikle forskningssamarbeidet mellom Poznan og Agder videre, et samarbeid som alt er betydelig.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch presenterte akademiets årbok for 2008. Dette er den mest omfangsrike til nå, og teller 198 sider. Akademiet har utgitt årbøker på Høyskoleforlaget hvert år siden 2002

ava-prisvinnere-2009_jpg_large red.jpg
AKADEMISKE PRISVINNERE: Tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, Aagot Noss (til venstre) fikk populærvitenskapelig pris og professor Unni Langås ved UiA fikk forskningspris - begge finansiert av Sørlandets kompetansefond. Preses Ernst Håkon Jahr delte ut prisene. Foto: Olav Breen

Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr, kunne ønske 18 nye medlemmer velkommen til akademiet: åtte fra utlandet, seks fra Agder og fire fra resten av landet. Akademiet har nå 202 medlemmer.

ava-nye-medl 2009 OBreen.jpg

NYE MEDLEMMER: De nye medlemmene i Agder Vitenskapsakademi som var til stede på årsmøtet, fra venstre: Bronislaw Marciniak, Catharina Stenqvist, Lennart Elmevik (bak), Henny Fiskå Hägg (foran), Lars-Erik Edlund (bak), Dag Gjerløw Aasland, Michael Rauhut og Elisabet Haakedal. Foto: Olav Breen

2008:

Ernst Håkon Jahr ble i 2008 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som forsker og institusjonsbygger

Akademiets årsmøte 2008.Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand