Vår visjon


Agder Vitenskapsakademi har til formål å fremme alle former for vitenskapelig virksomhet på Agder og forståelsen for vitenskapens betydning i samfunnet.

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere temamøter, foredrag og konferanser, og ved å dele ut vitenskapelige og populærvitenskapelige priser.


Ernst Håkon Jahr's tale ved revitaliseringa av Agder Akademi 27. oktober 2002:

Visjon for Agder Akademi som vitenskapsakademi.Agder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand