Årsmøte 2009

Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi 2009

Agder Vitenskapsakademi's årsmøte fant sted 30. oktober 2009 i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand. 60 akademimedlemmer og gjester fra inn- og utland deltok på møtet og på årsfesten etterpå. Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr presenterte akademiets årsmelding for 2008, og rapporterte fra aktiviteten hittil i 2009. Virksomheten er utvidet også i 2008 og 2009. Blant annet ble en egen avdeling av akademiet formelt etablert i Poznan, Polen, i februar 2009. Dette Poznan Chapter av Agder Vitenskapsakademi har som viktigste oppgave å utvikle forskningssamarbeidet mellom Poznan og Agder videre, et samarbeid som alt er betydelig.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch presenterte akademiets årbok for 2008. Dette er den mest omfangsrike til nå, og teller 198 sider. Akademiet har utgitt årbøker på Høyskoleforlaget hvert år siden 2002.

ava-prisvinnere-2009_jpg_large red.jpg
AKADEMISKE PRISVINNERE: Tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, Aagot Noss (til venstre) fikk populærvitenskapelig pris og professor Unni Langås ved UiA fikk forskningspris - begge finansiert av Sørlandets kompetansefond. Preses Ernst Håkon Jahr delte ut prisene. Foto: Olav Breen

Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr, kunne ønske 18 nye medlemmer velkommen til akademiet: åtte fra utlandet, seks fra Agder og fire fra resten av landet. Akademiet har nå 202 medlemmer.

ava-nye-medl 2009 OBreen.jpg

NYE AKADEMIMEDLEMMER: De nye medlemmene i Agder Vitenskapsakademi som var til stede på årsmøtet, fra venstre: Bronislaw Marciniak, Catharina Stenqvist, Lennart Elmevik (bak), Henny Fiskå Hägg (foran), Lars-Erik Edlund (bak), Dag Gjerløw Aasland, Michael Rauhut og Elisabet Haakedal. Foto: Olav BreenAgder Vitenskapsakademi

post@agdervitenskapsakademi.no

Akademisekretær
Prof. Rolf Tomas Nossum
Tlf.: +47 38141792

Besøksadresse:

Gimlemoen 10, Kristiansand

Postadresse:
Agder Vitenskapsakademi
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand