Firma

Statutter

Agder Vitenskapsakademi's statutter ble sist revidert i 2015, og vedtatt på årsmøtet 23.04.15.

Idium Web+